Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

H Ιστοσελίδα www.dressingbox.gr  περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία Ηλίας Συρινίδης και τον διακριτικό τίτλο Dressing Box (ΑΦΜ 154865409, ΔΟΥ AXAΡΝΩΝ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής.

Η «Dressing Box» καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου e-shop σηματοδοτείται η έναρξη μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες μας. Το e-shop που δημιουργείται απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Η «Dressing Box» στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη με την συνεχή υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και τη καλλιέργεια εμπιστοσύνης.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Για εμάς ο πελάτης είναι υποχρέωσή μας να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Dressing Box» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε:

 1. το πλήρες ονοματεπώνυμό σας
 2. τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα
 3. τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε)
 4. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
 5. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1  του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και  έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας ‘κλικ’ στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

 • Αφού επιλέξετε και δείτε αναλυτικά τα προιόντα που σας ενδιαφέρουν τα προσθέτετε στο καλάθι, για να δείτε το καλάθι σας και να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω δεξιά στο εικονίδιο του καλαθιού μέχρι να εμφανιστεί μια μικρή προεπισκόπηση της παραγγελίας σας και πατάτε το βελάκι ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ή απλά κάνετε click πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού ( πάνω δεξιά σημείο της οθόνης).
 • Έχετε την δυνατότητα να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας είτε ώς επισκέπτης συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που ζητούνται, είτε εάν έχετε λογαριασμό μέσω αυτού απλά βάζοντας το email και το συνθηματικό σας, είτε να δημιουργήσετε εκ νέου λογαριασμό δηλώνοντας email και λοιπά απαραίτητα στοιχεία. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα πατάτε το κουμπί που εμφανίζεται CHECKOUT/OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 • Συμπληρώνετε τα στοιχεία αποστολής και τα στοιχεία χρέωσης, όπως θα σας ζητηθούν. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα πατάτε το κουμπί που εμφανίζεται CHECKOUT/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 • Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε με κάνοντας ”κλικ” στο λευκό κουτάκι που εμφανίζεται δίπλα απο κάθε μέθοδο πληρωμής, αποδεχθείτε τους όρους χρήσης και ολοκληρώστε την παραγγελία σας.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα σας δίνει τον κωδικό της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώνει για την διέυθυνση του email όπου θα σας σταλεί μια προεπισκόπηση της παραγγελίας που μόλις κάνατε.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τo www.dressingbox.gr σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 • Χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της παραγγελίας των προϊόντων. Το dressingbox.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της κάρτας σας και όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. To Dressing Box  δέχεται τα παρακάτω μέσα πληρωμής: VISA, MASTERCARD, MAESTRO,AMERICAN EXPRESS,PayPal, DINERS & EUROLINE)
 • Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 5,00 ευρώ(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το dressingbox.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.
 • Οι πελάτες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα  μέσω της εταιρείας Γενική Ταχυδρομική εντός 2-3 εργάσιμων ημερών

Για παραδόσεις εντός Αττικής οι χρεώσεις έχουν ως εξής:

Πληρώμη με πιστωτική/χρεωστική καρτα: 3,50 ευρώ

Για παραδόσεις εκτός Αττικής οι χρεώσεις έχουν ως εξής:

Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα: 4,50 ευρώ

Η πληρωμή με αντικαταβολή ανεξαρτήτως περιοχής της Ελλάδας ειναι 5,00 ευρώ

Για παραδόσεις στην Κύπρου οι χρεώσεις έχουν ως εξής:

Πληρωμή με πιστώτική/χρεωστική κάρτα:21,50 ευρώ

πληρωμή με αντικαταβολή: 27,50 ευρώ

Χρόνος παράδοσης 3-6 εργάσιμες μέρες

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία μέσα σε 1 ώρα απο την πραγματοποίηση της.
Μετα το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Την περίοδο ξεπουλήματος η αλλαγές δεν είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμό αποθέματος.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν διαβάσω τις παρακάτω ερωτοαπαντήσεις χρειάζεται να διαβάσω και τους ολοκληρωμένους όρους χρήσης;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σκοπός των συγκεκριμένων ερωτοαπαντήσεων είναι να περιγράψουν με απλά λόγια τους βασικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την πλοήγηση στη σελίδα του Dressingbox.gr. Παρόλα αυτά εφόσον οι απαντήσεις αυτές δεν σε καλύψουν μπορείς να βρεις στο τέλος της σελίδας link που θα σε μεταφέρει στους αναλυτικούς όρους χρήσης.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς αποδέχομαι τους όρους χρήσης;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι συμφωνείς με το σύνολο των όρων του Dressingbox.gr.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν συμφωνήσω με τους όρους χρήσης σημαίνει ότι είμαι συνεργάτης του Dressingbox.gr ή έχω κάποια υποχρέωση απέναντι του;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι η αποδοχή των όρων δεν σημαίνει ότι είσαι συνεργάτης του Dressingbox.gr. Σημαίνει ότι συμφωνείς κατά την πλοήγηση στη σελίδα να τηρείς τους συγκεκριμένους όρους.

 

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς γίνομαι μέλος του Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να γίνεις μέλος του Dressingbox.gr θα πρέπει να εγγραφείς καταχωρώντας τον email λογαριασμό σου και επιλέγοντας ένα username της αρεσκείας σου.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι υπηρεσίες του Dressingbox.gr υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν μόνο για εμένα;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι οι υπηρεσίες του Dressingbox.gr είναι δυνατόν να σταματήσουν για μεμονωμένα άτομα που αποδεδειγμένα δεν τηρούν τους όρους χρήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποκλείεται ή και διαγράφεται ο αντίστοιχος λογαριασμός στο Dressingbox.gr.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν ο λογαριασμός μου αποκλειστεί ή διαγραφεί, έχω το δικαίωμα να εγγραφώ ή να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες του Dressingbox.gr ξανά;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι εφόσον ο λογαριασμός σου αποκλειστεί ή διαγραφεί, δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μέλους της σελίδας ξανά, παρά μόνο εάν σου επιτραπεί από το Dressingbox.gr. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις τις γενικές υπηρεσίες της σελίδας ως απλός ανώνυμος επισκέπτης.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος έχει την ευθύνη για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων που καταχωρώ στο Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρήσεις στο Dressingbox.gr.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος έχει την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρώ σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας και τι θα πρέπει να προσέχω σχετικά με τις πληροφορίες που δίνω στο Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρείς σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Οι πληροφορίες που παρέχεις στο Dressingbox.gr δεν θα πρέπει να:

 • Είναι ψευδείς
 • Παραπλανούν τα υπόλοιπα μέλη
 • Είναι αντίθετες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

 

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του παρέχω;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχει τις πληροφορίες που καταχωρείς, σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Παράλληλα εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο μπορεί να επεξεργαστεί/διαγράψει τις πληροφορίες αυτές, προς αποφυγή παραβίασης των όρων του ή της νομοθεσίας.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία/πληροφορίες που έχω καταχωρήσει;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων/πληροφοριών που έχεις καταχωρήσει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να παρακολουθώ με αυτόματο τρόπο (με χρήση κατάλληλου προγράμματος) τη σελίδα του Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι η αυτόματη παρακολούθηση της σελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Dressingbox.gr.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να αντιγράψω τμήμα ή το σύνολο του τρόπου λειτουργίας του Dressingbox.gr

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι η αντιγραφή τμήματος ή συνολικά του τρόπου λειτουργίας της σελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Dressingbox.gr.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να αντιγράψω, τροποποιήσω, παραφράσω ή αναδημοσιεύσω περιεχόμενο της σελίδας;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση περιεχομένου της σελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Dressingbox.gr

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Με βάση ποιους όρους γίνεται η διαχείριση/προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχω καταχωρήσει στο Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

To Dressingbox.gr διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που του έχεις δώσει με βάση την Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους όρους χρήσης του.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr μεταβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά μου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή μου;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν μεταβιβάζονται για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σου, εκτός εάν το επιβάλλουν η σχετική νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνω για να διαγραφούν τα προσωπικά μου δεδομένα;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα πρέπει να στείλεις σχετικό αίτημα στο info@dressingbox.gr μέσω του email με το οποίο έχεις εγγραφεί στη σελίδα. Στο αίτημα θα πρέπει να περιλάβεις το πλήρες ονοματεπώνυμο σου.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε πόσο χρόνο ολοκληρώνεται η διαδικασία διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαδικασία διαγραφής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 7 με 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Η διαγραφή των προσωπικών μου στοιχείων σημαίνει ότι θα διαγραφούν τα σχόλια και οι αξιολογήσεις μου από το Dressingbox.gr;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι οι υπόλοιπες πληροφορίες (εξαιρουμένων των προσωπικών σου δεδομένων) δεν διαγράφονται.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως προστατεύει το Dressingbox.gr τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων επισκεπτών / μελών της σελίδας;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Dressingbox.gr σέβεται τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των ανήλικων επισκεπτών / μελών. Οι ανήλικοι επισκέπτες / μέλη της σελίδας δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Για την προστασία των ανήλικων επισκεπτών / μελών, το Dressingbox.gr διαγράφει τα προσωπικά τους δεδομένα, αμέσως μόλις γίνει γνωστή η ηλικιά τους.

Λειτουργία Υπηρεσίας

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Από πού αντλεί το Dressingbox.gr τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

To Dressingbox.gr αντλεί τις πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων από τις πληροφορίες των κατασκευαστών των προϊόντων (όπου αυτό είναι δυνατόν),. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται την πρώτη φορά που το προϊόν θα εμφανιστεί στο Dressingbox.gr. Διόρθωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την εμφάνιση του προϊόντος στο Dressingbox.gr, εφόσον υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση των διαχειριστών για κάποιο λάθος.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ

Από τι εξαρτάται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά την αναζήτηση προϊόντων;

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά την αναζήτηση προϊόντων εξαρτάται από τη χρήση λέξεων κλειδιά στο πεδίο της αναζήτησης, όπως επίσης από την περιγραφή του προϊόντος τόσο από το Dressingbox.gr.